Persbericht Connected World Services

 

Rotterdam, 14-2-2017

 

Connected World Services, dienstverlener op het gebied Mobiele verzekeringen en TPA diensten, betreurt de ontstane situatie bij The Phone House.

Met name de mogelijke onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt voor de medewerkers van The Phone House en onze gezamenlijke klanten.

CWS benadrukt dat het zich in 2015 afgesplitst heeft van The Phone House en sinds de afsplitsing onderdeel is van Dixons Carphone Group, een Britse beursgenoteerde onderneming.

CWS kan derhalve haar klanten geruststellen en mededelen dat de (verzekerings-) diensten op geen enkele wijze beïnvloed worden door de situatie bij The Phone House.

Op dit moment onderzoeken wij of wij u naast onze verzekeringsdiensten ook (tijdelijk) kunnen assisteren bij de afhandeling van garanties op apparatuur recentelijk aangeschaft bij The Phone House, zogenaamde “in-warranty claims”.

Voor vragen over mobiele telefoon verzekeringen zoals afgesloten bij The Phone House, onder andere bekend als Geek Squad, LifeLine of PowerService verzekering, kunt u contact opnemen met onze Service Desk via infoprotect@geeksquad.nl of 010 742 10 18

 

 

Voor eventuele vragen van pers en mediazijn wij bereikbaar via Media@cws-europe.com

 


 

 

Rotterdam, 14-2-2017

 

Connected World Services, service provider for Mobile insurance and TPA services, regrets the situation that has risen at The Phone House.

In particular, the potential uncertainty posed by this situation for the employees of The Phone House and our joint customers.

CWS emphasized that it has separated from The Phone House in 2015 and since the demerger is part of Dixons Carphone Group, a UK stock listed company.

CWS can therefore reassure and inform its customers that the (insurance) services will not, in any way, be affected by the situation at The Phone House.

We are currently investigating whether we are, aside from our current insurance services, able to (temporarily) assist in the handling of guarantees on equipment recently purchased by The Phone House, so-called "in-warranty claims."

For questions about any mobile Insurances taken out at the Phone House, for instance known as your Geek Squad, LifeLine or Power Service Insurance, please contact our Service Desk via infoprotect@geeksquad.nl or 010 742 10 18

For any questions from the press and media, we are accessible via Media@cws-europe.com